امروزه ماکارونی، یکی از پرکاربردترین غذاهای جهانی است که به دلیل آماده شدن سریع و قیمت تقریباً مناسب آن طرفداران زیادی دارد. این تقاضای گسترده که در طی سال های اخیر نسبت به این ماده غذایی ایجاد شده، صنعتی رو به گسترش و پیشرفت را ایجاد کرده، تا جایی که امروزه تقریباً همه کشورهای جهان جزء مصرف کنندگان ماکارونی هستند.
مصرف زیاد این محصول فرآوری شده ازغلات، سبب شده که تولید کنندگان زیادی به فکر رقابت دراین بازار تقاضا بیفتند. برای این که بتوان سهم مؤثری دربازارهای داخلی کسب نمود ثبت شرکت در زمینه تولید انواع ماکارونی می تواند بهترین راه باشد.
این شرکت، نیازمند اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح می باشد و همانند بسیاری از شرکت های دیگر، به دو صورت شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص قابل ثبت است. لازم به یادآوری است، شرکت سهامی خاص، شرکت بازرگانی است و سرمایه آن که قانوناَ در موقع تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود، به سهام تقسیم شده و کلیه سهام آن به وسیله سهام داران تعهد و تامین می گردد و مسئولیت صاحبان سهام که تعداد آن ها نباید کمتر از سه نفر باشد، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.
همچنین، شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود.مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.فرق این شرکت با شرکت های سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ وجه سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت عده ای از شرکاء که سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نیست.ولی در شرکت های سهامی، سهام منتشر گردیده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد.در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه، با فوت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به حیات خود ادامه می دهد.
نکته قابل توجه در ثبت چنین شرکت هایی این است که اگر قصد قید کلمه تولید در موضوع فعالیت شرکت را دارید با توجه به حوزه ثبتی نیاز یا عدم نیاز به مجوز در زمینه تولید مشخص می گردد. برای نمونه شرکت هایی که در کرج به ثبت می رسند بابت قید کبمه تولید در موضوع فعالیت مجوز به اداره ثبت شرکت ها ارائه می دهند ولی اگر در تهران به ثبت برسند به مجوز نیاز نیست .
برای به ثبت رساندن شرکت تولید ماکارونی شما مستلزم ارائه شرایط و مدارکی به شرح زیر می باشید :

• شرایط ثبت شرکت تولید ماکارونی با مسئولیت محدود:
_ درشرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل اقراریه دریافت نماید.
_ درشرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل ۲ نفر می باشد.
_ حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است.

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تولید ماکارونی با مسئولیت محدود :
_ تقاضانامه ثبت شرکت ( فرم چاپی) ۲ برگ
_ شرکت نامه رسمی ( فرم چاپی) ۲ جلد
_ اساسنامه شرکت ۲نسخه
_ صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره ۲ برگ
_ تصویرشناسنامه کلیه شرکاء و مدیران( اگر مدیرخارج از سهامداران انتخاب شود).
_ اخذ و ارائه مجوز مربوطه(درصورت نیاز).

• شرایط ثبت شرکت تولید ماکارونی سهامی خاص :
_ درشرکت های سهامی خاص تعداد شرکاء از سه نفر نباید کمتر باشد.
_ سرمایه شرکت های سهامی خاص در موقع تأسیس از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.
_ حداقل 35% سرمایه شرکت تولید ماکارونی به صورت نقدی پرداخت شود.

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تولید ماکارونی سهامی خاص :
_ اظهارنامه شرکت ( فرم چاپی) ۲ برگ
_ اساسنامه شرکت ۲ جلد
_ صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین ۲ نسخه
_ صورتجلسه هیأت مدیره با امضای مدیران منتخب ۲ برگ
_ فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
_ ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵ % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت درشرف تأسیس درآنجا افتتاح شده است.
_ ارائه مجوز درصورت نیاز( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها).
_ ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری( اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد).
_ ارائه اصل سند مالکیت ( اگر اموال غیرمنقول جزء سرمایه شرکت باشد).

چند نکته حائز اهمیت در ثبت شرکت :
1. تمام افراد حقیقی و حقوقی می توانند در ایران به ثبت شرکت اقدام کنند که البته این افراد می توانند خارجی یا ایرانی باشند.
2. افراد غیرایرانی می توانند به راحتی بدون شریک ایرانی در ایران شرکت ثبت نمایند و مالکیت صد درصدی این شرکت را بر عهده بگیرند.